Search
Close this search box.

WOW Skoolmediakursus

*Hierdie bladsy is onder ontwikkeling.

Doelstelling

Ons mediawêreld verander daagliks en daarom brei ons kursus ook uit om by die veranderende tegnologiese landskap by te hou. Wat voorheen ’n tradisionele skoolkoerantkursus was met die klem op gedrukte of afgerolde skoolkoerante wat in koerantstyl uitgelê is, is dit aangepas tot ’n meer algemene skoolmediakursus sodat sosiale en digitale media en die gebruik van selfone ook bespreek word.

Die projek is gerig op skole en leerders wat meestal beperkte hulpbronne het (veral wat betref rekenaar- en slimfoontoegang, data, internetverbinding en kontantvloei). In baie gevalle het die betrokke skole nog nooit enige vorm van skoolmedia gehad nie en het die leerders ook nie tuis toegang tot media, internet of tegnologie nie – of dalk net beperkte toegang. Sommige skole was egter al voorheen deel van die projek en het goeie skoolkoerante en stories vir die kompetisie ingeskryf. Ons kan almal by mekaar leer.

Ons wil leerders en skole probeer inspireer en motiveer om hul stories te vertel, te dink oor hul omgewings, opgewonde te raak oor moontlikhede en geleenthede, oplossings te vind en ’n spieël vir hul gemeenskappe te wees – al is daar beperkte hulpbronne en swaarkry. Tot die mate waartoe dit prakties moontlik is, sal leerders en onderwysers wat by die skoolmediaprojek betrokke is, basiese leiding kry met hul stories, foto’s, video’s, digitale media en nuusbriewe. Die idee is om dan ten beste daarmee te kommunikeer onder die skool se spesifieke omstandighede, ’n kreatiewe uitlaatklep te ontgin en hopelik vreugde en ’n gevoel van samehorigheid te ervaar oor wat skole en leerders al bereik het. 

Ons hoop dit sal wêrelde open en verander en boonop word belangrike kommunikasie- en taalvaardighede ook aangeleer.

Program 2024

Slypsessies deur die jaar

Ervare joernaliste wat voorheen by die skoolmediaprojek betrokke was, werk weer saam met die skole om leerders vir die skoolmediakompetisie voor te berei en raad te verskaf oor die inhoud en uitvoering van die jaarplanne. Skole word aangemoedig om die reeks opleidingsvideo’s te kyk en die terugvoering en kriteria van vorige jare se skoolmediakompetisies te bestudeer.

Belangrike datums vir 2024

 • April en Mei Inleidende vergadering met skole – oorhoofse konteks en raamwerk. Slypsessies by skole in die onderskeie sones.
 • Saterdag 5 Oktober – Voldag-werksessie en slypskool vir alle betrokke skole by die WOW-fees (tydens die Woordfees)
 • Maandag 11 November Indiening van skoolkoerante, foto’s, nuusberigte, stories en jaarplanne vir beoordeling in 2024 se skoolmediakompetisie (volledige besonderhede word verskaf tydens die werksessie in Oktober. Skole moet die werksessie in Oktober bywoon om te kan deelneem).
 • Woensdag 4 Desember Gala-geleentheid en prysuitdeling

Placeholder text

Placeholder text

Laerskole

Placeholder text

Placeholder text

Placeholder text

Placeholder text

Placeholder text

Opleidingsvideo’s

Video 1

Mediageletterdheid

 • Die rol van die media
 • Mediavryheid
 • Vryheid van spraak

Video 2

Skoolkoerante (gedruk en digitaal) – basiese beginsels

 •     Wat is ’n skoolkoerant?
 •     Die doel van ’n skoolkoerant
 

Video 3

Redaksie

 • Samestelling van die koerant
 • Almal se rolle en verantwoordelikhede

Video 4

Die rol van die skakelonderwyser

 • Onderwysers vertel

Video 5

Inhoud

 • Wat is nuus?
 • Verskillende soorte berigte en artikels
 • Hoe en waar kry ek inligting?
 • Wat om nie te skryf nie

Video 6

Skryfproses

 • Basiese joernalistieke skryfbeginsels en redigeringVideo 7

Fotografie

 • Basiese beginsels van fotografie en video’s
 • Hoe om mense af te neemVideo 8

Onderhoude

 • Hoe om vrae te vra
 • Hoe om onderhoude te voer
 • Hoe om met mense te praat
 • Waarna om op te let
 • Wat alles in jou storie moet staan

Video 9

Skryf van in-diepte artikels (features)

 • Wat alles in jou storie moet staan
 • Balans en ewewigtigheid
 • Navorsing
 • Kleur en atmosfeer

Video 10

Die regte manier (1)

 • Basiese media-etiek
 • Laster
 • Fopnuus

Video 11

Die regte manier (2)

 • Sosiale media, internet – moets en moenies
 • Maak seker voor jy inligting en foto’s deel
 • Is sosiale media soos Facebook of Instagram ’n betroubare (nuus)bron?
 • Mag ’n mens foto’s en inligting op ander mense se blaaie gebruik
 • Verspreiding van inligting oor WhatsApp

Video 12

Bemarking en blootstelling

 • Sosiale media – wenke en raad
 • Moontlikhede en reikwydte
 • Bemarkingswaarde