Search
Close this search box.

WOW Studente

Skoolbesoeke

Besoeke deur WOW-personeel aan skole wat inligtingsessies oor tersiêre studies aanbied, asook moontlike beroepskeuses. Verder word moontlike voornemende studente geïdentifiseer en aangemoedig vir verdere studies

Hoërskole

Feb. tot Nov.

WOW Dag vir Graad 12-leerders

Graad 12-leerders besoek US Woordfees en ‘n spesiale WOW-dagprogram word vir hulle aangebied. Akademiese werkswinkels in samewerking met WKOD vir NSS Vraestelle word gedoen, motiveringsprekers gesels lekker interaktief met die leerders. Inligtingsessies oor verdere studie aan die Fakulteit van Lettere en Sosiale Wetenskappe is deel van hierdie program. Die dag word afgesluit met ʼn besoek aan al die feestelikhede by die US Woordfees.

Graad 12 - leerders: Afrikaans HT / EAT

US Woordfees

WOW Dag vir Graad 12-opvoeders

Dit is ʼn program vir die onderwysers van die besoekende graad 12-leerders. ‘n Forumgesprek oor kwessies binne die onderwys vind plaas, asook ‘n skrywersprogram wat verband hou met jeugliteratuur. Ander waardevolle en opvoedkundige inligtingsessies vind ook plaas, sowel as besoeke aan die feestelikhede by die US Woordfees

Graad 12 - opvoeders: Afrikaans HT / EAT

US Woordfees

WOW Mentorskapprogram

Senior studente vanaf WOW-skole tree op as mentors vir ander WOW-studente. Hierdie mentorskap sluit akademiese ondersteuning sowel as aanpassing by kampuskultuur in.

Studente vanaf WOW-skole

Feb. tot Nov.

WOW Studente-assistente

WOW-studente is betrokke as assistente en hulp-organiseerders by die WOW-projek se aksies. Dit bied die geleentheid tot mentorskap tussen leerders en WOW- studente met wie hulle kan identifiseer. WOW-studente verdien ook ’n ekstra inkomste deur akademiese steun en diens te lewer by die onderskeie projek-aksies

Geregistreerde US-Studente vanaf WOW-skole

Feb. tot Nov.

WOW Matie Studente ondersteuning

WOW-studente word op verskeie maniere ondersteun. Aankoop van handboeke; Gratis etes by WOW-kafee; Drukwerk en ander administratiewe steun; Welkome kuierplek

Geregistreerde US-Studente vanaf WOW-skole

Feb. tot Nov.

50-Skole projek

Voornemende studente vanaf skole betrokke by die WOW-projek-aksies vorm deel van hierdie projek. Hierdie voornemende studente word ondersteun met die aansoekproses, NBT-registrasie asook administratiewe ondersteuning met aansoek om finansiële steun

Voornemende studente vanaf WOW-skole

Maart - Nov.

WOW Juniors

Belowende graad 10 en 11 leerders van 10 WOW-skole word geïdentifiseer , akademies ondersteun en aangemoedig om hard te werk om tersiêre studies aan die US voor te sit.

Voornemende studente vanaf WOW-skole

Maart - Nov.