Search
Close this search box.

WOW Studente

Skoolbesoeke

Besoeke deur WOW-personeel aan skole wat inligtingsessies oor tersiêre studies aanbied, asook moontlike beroepskeuses. Verder word moontlike voornemende studente geïdentifiseer en aangemoedig vir verdere studies

Hoërskole

Feb. tot Nov.

WOW Dag vir Graad 12-leerders

Graad 12-leerders besoek die Woordfees en n spesiale WOW-dagprogram word vir hulle aangebied. Akademiese werkswinkels in samewerking met die WKOD vir NSS-vraestelle word gedoen, motiveringsprekers gesels lekker interaktief met die leerders. Inligtingsessies oor verdere studie aan die fakulteit lettere en sosiale wetenskappe is deel van hierdie program. Die dag word afgesluit met ’n besoek aan al die feestelikhede by die Woordfees.

Graad 12-leerders: Afrikaans HT / EAT

US Woordfees

WOW Dag vir Graad 12-opvoeders

Dit is ’n program vir die onderwysers van die besoekende graad 12-leerders. ’n Forumgesprek oor kwessies binne die opvoedkunde vind plaas, asook ’n skrywersprogram wat verband hou met jeugliteratuur. Ander waardevolle en opvoedkundige inligtingsessies vind ook plaas, sowel as besoeke aan die feestelikhede by die Woordfees.

Graad 12-opvoeders: Afrikaans HT / EAT

Woordfees

WOW-mentorskapprogram

Senior studente van WOW-skole tree op as mentors vir ander WOW-studente. Hierdie mentorskap sluit in akademiese ondersteuning asook hulp met die aanpassing tot kampuskultuur.

Studente van WOW-skole

Feb. tot Nov.

WOW-studenteassistente

WOW-studente is betrokke as assistente en organiseerders by WOW-projekaksies. Dit bied die geleentheid tot mentorskap tussen leerders en WOW- studente met wie hulle kan identifiseer. WOW-studente verdien ook ’n ekstra inkomste deur akademiese steun en dienste te lewer op die onderskeie projek-aksies.

Geregistreerde US-studente van WOW-skole

Feb. tot Nov.

WOW Matie-studenteondersteuning

WOW-studente word op verskeie maniere ondersteun: met die aankoop van handboeke; gratis etes by die WOW Kafee; drukwerk en ander administratiewe steun; en ’n welkome kuierplek.

Geregistreerde US-studente van WOW-skole

Feb. tot Nov.

50 skole-projek

Voornemende studente van skole betrokke by WOW-projekaksies vorm deel van hierdie projek. Die voornemende studente word ondersteun met die aansoekproses, NBT-registrasie asook administratiewe ondersteuning met aansoek om finansiële steun.

Voornemende studente van WOW-skole

Maart tot Nov.

WOW Juniors

Belowende graad 10- en 11-leerders van tien WOW-skole word geïdentifiseer, akademies ondersteun en aangemoedig om hard te werk om tersiêre studies aan die Universiteit Stellenbosch voort te sit.

Voornemende studente vanaf WOW-skole

Maart - Nov.