Search
Close this search box.

Taalontwikkeling

Sanlam WOW Spelfees: Werkswinkels

Opleiding- en inligtingsessies vir die Sanlam WOW Spelfees.

Graad 1 tot 10

Jan. tot Mei

Sanlam WOW Spelfees: Webinaar

Opleiding- en inligtingsessies

Graad 1 tot 10

Jan. tot Mei

Sanlam WOW Spelfees

Spellyste word op die webwerf gelaai en skole voltooi inskrywingsvorms vir deelname. Spelfeeste word dan op verskillende vlakke en ook afhangend van geografiese ligging aangebied. Die eerste vlak van deelname is op skoolvlak, daarna kom alle deelnemende skole in bepaalde onderwyskringe byeen. Wenners in kringspelfeeste neem deel aan distrikspelfeeste, en hierdie wenners dring deur tot die provinsiale spelfeeste. Wenners van die onderskeie provinsies neem deel aan die nasionale Sanlam WOW Spelfees.

Laer- & hoërskole

Afrikaans huistaal:
Gr. 1 tot 10

English:
Grade 5 to 9

isiXhosa Home Language:
Grade 6 to 8

Julie tot Oktober

WOW Webinaar

Taalarmoede in die grondslagfase: gesprek deur kundiges oor hoe om taalarmoede by leerders in die grondslagfase aan te spreek. Opvoedkundiges, spraakterapeute en uitgewers deel waardevolle wenke.

Grondslagfase

Woordfees