Search
Close this search box.

Professionele ontwikkeling

Leesprojekte

Sanlam WOW Spelfees: Werkswinkels​

Opleiding in bestuur van leeskringe

Hoërskole

Sanlam WOW Spelfees: Webinaar

Opleiding in bestuur van skoolkoerante

Laerskole en Hoërskole

WOW Mediakursus vir skole

Kreatiewe skryf

Laerskole

WOW Webinaar

Letterkunde is Lekkerkunde

Laerskole

Taalontwikkeling

Sanlam WOW Spelfees: Werkswinkels

Opleiding in aanbied van spelfeeste

Laerskole en Hoërskole

Sanlam WOW Spelfees: Webinaar

Opleiding in aanbied van spelfeeste

Laerskole en Hoërskole

Sanlam WOW Spelfees: Proeflees en redigering

Opleiding in proeflees en redigering

Laerskole en Hoërskole

WOW Webinaar: Grondslagfase

Opleiding in aanspreek van taalarmoede

Laerskole

WOW Studente

Skoolbesoeke

Opleiding in aanbod van US

Hoërskole

WOW Mentorskapprogram

Opeliding in mentorskap en leierskap kursusse

US studente

50-Skole projek

Opleiding in aanbod van US

Hoërskole

WOW Juniors

Opleiding in aanbod van US

Hoërskole

WOW Kuns en kultuur

Verf- en Verskompetisie

Opleiding in kreatiewe skryf, tekenwerk en maak van vingerverf

Laerskole

WOW Debatsfees

Opleiding in afrigting en beoordeling van debatte

Hoërskole

WOW Redenaars

Opleiding in afrigting en beoordeling van redenaars

Laerskole

WOW Dramawerkswinkel

Opleiding in die aanbied van toneel.

Laerskole en Hoërskole

WOW Kultuurfeeste by skole

Opleiding in die aanbied van kultuurfeeste by skole

Laerskole en Hoërskole